Titulaerlaan 39 | 4841 GS Prinsenbeek | tel. (076) 541 77 18
De praktijk

Dokter Maris

MSK-arts, (voorheen Arts voor OrthoManuele Geneeskunde), Homeopathie en Acupunctuur (incl. bioresonantie en EAV).

Opleidingen / werkervaring Reguliere Geneeskunde

 • Geneeskunde studie RU Groningen, arts 1977
 • 2 jaar Chirurgie
 • Huisarts (zelfstandig) 10 jaar, inclusief sportkeuringen met inspanningstest en inspannings-ECG.
 • Opleiding sportgeneeskunde Papendal
 • MSK - geneeskunde opleiding 

  

Hoe vaak moet er behandeld worden? Bij problemen van het bewegingsapparaat is dat meestal tussen 3 tot 6 keer. Bij homeopathie globaal 2 tot 6 keer per jaar. Bij acupunctuur hangt het af van een chronische aandoening of een tijdelijke aandoening.

Opleidingen / werkervaring Additionele Geneeskunde

 • Acupunctuur NAAV, A, B en C opleiding 1992
 • Arts Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) (nieuwe naam), voorheen OrthoManuele Geneeskunde, ik heb de Artsenleergangen Manuele geneeskunde gedaan en aldus het diploma Manuele geneeskunde verworven. Daarna heb ik opleidingsmodulen OrthoManuele geneeskunde/methode Sickesz gevolgd, zodat ik daar ook bekwaam in ben. Al naar gelang wat zich voordoet, zal ik kiezen welke methode (of combinatie) het beste past in uw geval.
 • AVIG= Arts voor Integratieve Geneeskunde, homeopathie vereniging van artsen.
 • Neuraaltherapie 2001
 • Cursus Qingdao Acupunctuur China 2001   
 • Bioresonantie en EAV (electro acupunctuur volgens Voll)

 Het eerste consult

 Welke gegevens verzamel ik van u in mijn arts-praktijk.

 Als u telefonisch een afspraak heeft gemaakt (kan niet via de website) neem ik bij uw eerste bezoek de   volgende gegevens van u op:

 Praktisch: Naam, adres, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, burgerlijke staat,   Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast krijgt u in mijn patientenregistratieprogramma een  patientennummer.

 Medisch: uw actuele medische klachten en uw medische voorgeschiedenis.

 Hoe en hoelang worden uw gegevens bewaard?

 Al uw gegevens vallen onder mijn beroepsgeheim en kunnen niet met anderen worden gedeeld, tenzij u   daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld overleg met of rapportage aan uw verwijzend huisarts   of rapportage aan een verzekeingsinstantie in verband met een schadeclaim van u.

 Uw praktische gegevens (zie boven) worden digitaal bewaard in een patientenregistratieprogramma, waain   ook de brieven aan bijvoorbeeld uw huisarts zitten. Dagelijks wordt er een backup gemaakt. De computer   en het programma zijn met wachtwoorden beveiligd. De computer verlaat nooit de kamer en wordt bewaard   in een afgesloten kamer.

 Uw medische verhaal/gegevens worden op papier bewaard in een afsluitbare kast.

 Al uw gegevens bewaar ik minimaal 15 jaar, vanuit de overheid is dat verplicht gesteld.

 U blijft de baas over uw gegevens.

 Als u voor het eerst in de praktijk komt geeft u mij toestemming om uw gegevens (zie boven) te bewaren.   U kunt altijd uw gegevens inzien, corrigeren en vragen om verwijderen of meenemen. Ook kunt u uw   toestemming om uw gegevenste bewaren weer intrekken. Als u een klacht mocht hebbenover hoe ik met   uw gegevens ben omgegaan bespreekt u dat  met mij. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het   gesprek dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit   Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

 Het is van belang uw medische voorgeschiedenis te weten.

 Wat heeft u meegemaakt, hoe heeft u dat verwerkt. Heeft u ongevallen, operaties gehad?

 Er volgt natuurlijk een medisch lichamelijk onderzoek om te beoordelen wat er aan de hand is.

 Voor een goede begeleiding is het verstandig als u uw medicijnen en vitaminen/supplementen meeneemt. U   wordt verzocht bij de supplementen niet alleen de lege doosjes maar de doosjes met middelen mee te   brengen.

 De behandeling

 Nadat de belaste systemen en de achterliggende factoren zijn gevonden kan de therapie bepaald worden. 

 In de praktijk pas ik verschillende geneeswijzen toe. Ik behandel met OrthoManuele technieken,   Homeopathie, Acupunctuur of Neuraaltherapie (injecties in een storend litteken of reflexgebied). Eventueel   kan een combinatie van deze geneeswijzen wenselijk zijn. Hierbij valt o.a. te denken aan: rug- en   gewrichtsklachten, hoofdpijn, spierblessures, interne klachten zoals darmklachten, longklachten, klachten na virusinfectie (Pfeiffer). U kunt in geval van twijfel mij eerst telefonisch raadplegen.

 In de chronische fase kan het soms voorkomen dat er een kortdurende verergering of een tijdelijke   verbetering met daarna weer een terugval naar de oude klachten optreedt.

 Laat U hierdoor niet ontmoedigen. In het vervolg consult zal de behandeling hierop aangepast worden.

 
 
© A.G. Maris 2010